De AI Act en wetgeving omtrent persoonsgegevens? Een stap naar regulering van AI!

De AI Act en wetgeving omtrent persoonsgegevens? Een stap naar regulering van AI!

In de afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) een enorme groei doorgemaakt en heeft het een impact gehad op verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Van zelfrijdende auto's tot gepersonaliseerde advertenties, AI heeft de potentie om ons leven te verbeteren, maar roept ook zorgen op over privacy en gegevensbescherming. Om deze reden hebben zowel de Europese Unie (EU) als individuele landen wetten en voorschriften opgesteld om de rechten van individuen te beschermen en het gebruik van AI te reguleren. In dit artikel zullen we de AI Act van de EU verkennen en de verbinding ervan met de wetgeving omtrent persoonsgegevens.

De AI Act

Op 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de AI Act. Deze wet is bedoeld om het gebruik van AI in de EU te reguleren en tegelijkertijd de rechten en belangen van individuen te beschermen. De AI Act richt zich op risicovolle AI-toepassingen en introduceert nieuwe vereisten voor AI-systemen.

Een van de belangrijkste aspecten van de AI Act is de classificatie van AI-systemen op basis van hun risiconiveau. Hoogrisico-AI-systemen, zoals die gebruikt worden in de gezondheidszorg of transportsector, zullen aan strengere regels worden onderworpen. Deze regels omvatten het verplicht stellen van transparantie, traceerbaarheid, robuustheid en menselijke toezichtsmaatregelen. Daarnaast worden ook bepaalde AI-toepassingen, zoals biometrische identificatiesystemen met een hoog risico, in openbare ruimtes verboden.

Verbinding met Wetgeving omtrent Persoonsgegevens

Een belangrijk aspect van de AI Act is de verbinding met de wetgeving persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 in werking trad. De AVG stelt regels vast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en waarborgt de rechten van individuen met betrekking tot hun gegevens.

De AI Act bouwt voort op de principes van de AVG en voegt specifieke bepalingen toe met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens in AI-systemen. Volgens de AI Act moet de verwerking van persoonsgegevens in AI-systemen voldoen aan de vereisten van de AVG, zoals het verkrijgen van toestemming, het waarborgen van transparantie en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen.

Bovendien introduceert de AI Act het concept van "data governance" voor AI-systemen. Dit houdt in dat organisaties die AI-systemen ontwikkelen en inzetten, verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de juistheid, betrouwbaarheid, traceerbaarheid en privacy van de gebruikte gegevens. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming en privacy verankerd in de ontwikkeling en implementatie van AI-systemen.

De AI Act van de EU en de wetgeving omtrent persoonsgegevens vormen een belangrijke stap naar de regulering van kunstmatige intelligentie. Door het stellen van regels en het waarborgen van transparantie, traceerbaarheid en privacy van persoonsgegevens in AI-systemen, streven de EU en haar lidstaten ernaar een evenwicht te vinden tussen de bevordering van innovatie en het beschermen van de rechten van individuen.

De AI Act zal naar verwachting een grote impact hebben op de ontwikkeling en implementatie van AI in Europa. Het is een belangrijk instrument om de ethische en juridische uitdagingen van AI aan te pakken en het vertrouwen van het publiek in AI-toepassingen te vergroten. Door de verbinding met de wetgeving omtrent persoonsgegevens benadrukt de AI Act het belang van gegevensbescherming en privacy in de wereld van AI.

Het is echter belangrijk op te merken dat de AI Act nog steeds een voorstel is en moet worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement voordat het van kracht wordt. Niettemin vormt het een belangrijke stap in de richting van een gereguleerde en verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie in de Europese Unie.