Bedrijfsafval, hoe ga je hiermee om?

Bedrijfsafval, hoe ga je hiermee om?

Het beheer van bedrijfsafval is een belangrijk aspect van duurzaam ondernemen. Het juist omgaan met bedrijfsafval kan niet alleen de impact op het milieu verminderen, maar ook kosten besparen en het imago van het bedrijf verbeteren. In dit artikel zullen we bespreken hoe bedrijven het beste kunnen omgaan met bedrijfsafval, van het verminderen van afval tot het zorgen voor een verantwoorde afvalverwerking.

Afvalbeheerplan opstellen

Een goed beginpunt voor het omgaan met bedrijfsafval is het opstellen van een afvalbeheerplan. Dit plan moet in kaart brengen welke soorten afval er binnen het bedrijf worden geproduceerd en hoe deze afvalstromen kunnen worden verminderd, hergebruikt of gerecycled. Het is belangrijk om medewerkers bewust te maken van het belang van afvalbeheer en hen te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het plan. Verder is het ook belangrijk om te kijken of je genoeg ruimte hebt om afval weg te gooien en te scheiden bijvoorbeeld. Misschien is er te weinig ruimte en moet je ervoor kiezen om extra afvalbakken te kopen of bijvoorbeeld een rolcontainer huren. 

Afvalpreventie

Een effectieve manier om met bedrijfsafval om te gaan, is door afvalpreventie toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf probeert de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het gebruik van wegwerpartikelen te minimaliseren, het implementeren van herbruikbare verpakkingen of het verminderen van verpakkingen in het algemeen. Een bewust inkoopbeleid kan ook helpen bij het verminderen van afval, door te kiezen voor producten die minder verpakkingsmateriaal bevatten.

Afvalscheiding

Een belangrijk aspect van verantwoord omgaan met bedrijfsafval is het scheiden van afvalstromen. Door verschillende soorten afval apart te houden, kunnen deze gemakkelijker worden gerecycled of hergebruikt. Het is belangrijk om duidelijke instructies te geven aan medewerkers over hoe zij afval moeten scheiden en om voldoende afvalbakken te plaatsen om dit proces te vergemakkelijken. Het stimuleren van afvalscheiding kan ook worden gedaan door het plaatsen van informatieborden of het organiseren van workshops. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van een bedrijfsafval contairer voor alle verschillende soorten afval, zo heb je verschillende containers voor verschillende soorten afval, dit maakt het overzichtelijker voor medewerkers waar ze iets moeten weggooien. 

Duurzame afvalverwerking

Als afval niet kan worden voorkomen, gerecycled of hergebruikt, is het van belang om ervoor te zorgen dat het op een duurzame manier wordt verwerkt. Dit kan worden gedaan door samen te werken met erkende afvalverwerkingsbedrijven die beschikken over de juiste vergunningen en werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is belangrijk om te controleren of het afvalverwerkingsbedrijf het afval op een milieuvriendelijke manier verwerkt, bijvoorbeeld door te kiezen voor bedrijven die afval omzetten in energie.

Bewustwording en educatie

Het creëren van bewustwording bij medewerkers en het bevorderen van educatie over het belang van afvalbeheer is essentieel. Het organiseren van trainingen of workshops kan helpen om medewerkers bewust te maken van de impact van afval op het milieu en hen te motiveren om actief deel te nemen aan het afvalbeheer binnen het bedrijf. Daarnaast kunnen regelmatige updates over de voortgang van het afvalbeheerplan en de behaalde resultaten het bewustzijn vergroten en medewerkers aanmoedigen om actief bij te dragen aan een duurzaam afvalbeheer.