De Werkkostenregeling (WKR) voor DGA's binnen de salarisadministratie

De Werkkostenregeling (WKR) voor DGA's binnen de salarisadministratie

De Werkkostenregeling (WKR) is een belangrijk fiscaal instrument voor bedrijven. Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers, inclusief de DGA's, belastingvrij te verstrekken. Voor DGA's, die zowel bestuurder als grootaandeelhouder van hun bedrijf zijn, is een goed begrip van de WKR essentieel voor een efficiënte en fiscaal optimale salarisadministratie. In deze blog zullen we de belangrijkste aspecten van de WKR bespreken en hoe DGA's hiervan kunnen profiteren binnen hun salarisadministratie.

Wat is de Werkkostenregeling (WKR)?

De WKR stelt werkgevers in staat om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers belastingvrij te geven, binnen bepaalde grenzen. Dit kan variëren van kerstpakketten en personeelsuitjes tot zakelijke telefoons en reiskostenvergoedingen. Onder de WKR vallen deze vergoedingen en verstrekkingen in de zogenaamde vrije ruimte, die een percentage van de totale fiscale loonsom van het bedrijf bedraagt. Voor het jaar 2024 is deze vrije ruimte 1,92% van de eerste €400.000 van de loonsom en 1,18% van het bedrag daarboven.

WKR en de DGA

Voor DGA's is het belangrijk om te begrijpen hoe de WKR hen specifiek kan beïnvloeden. Als DGA ben je zowel werknemer als aandeelhouder, waardoor de vergoedingen en verstrekkingen die je ontvangt onder de WKR vallen, mits zij binnen de grenzen van de vrije ruimte blijven. Hier zijn enkele specifieke punten waar DGA's rekening mee moeten houden:

Vrije Ruimte optimaal gebruiken: DGA's moeten ervoor zorgen dat zij de vrije ruimte optimaal benutten. Dit betekent dat zij zorgvuldig moeten plannen welke vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen worden verstrekt binnen de toegestane ruimte. Door een gedetailleerde DGA salarisadministratie bij te houden, kunnen DGA's ervoor zorgen dat zij het maximale voordeel halen uit de WKR.

Gerichte Vrijstellingen: Naast de vrije ruimte zijn er ook gerichte vrijstellingen binnen de WKR. Dit zijn specifieke vergoedingen en verstrekkingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte, zoals reiskostenvergoeding (tot €0,23 per kilometer), cursussen en opleidingen, en voorzieningen op de werkplek. DGA's moeten deze gerichte vrijstellingen strategisch inzetten om belastingvoordelen te maximaliseren.

Bijtelling voor Privégebruik: Voor sommige verstrekkingen, zoals een auto van de zaak, geldt een bijtelling voor privégebruik. DGA's moeten deze bijtelling correct administreren om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Salarisadministratie voor DGA's en de WKR

Een nauwkeurige en goed georganiseerde DGA salarisadministratie is cruciaal voor DGA's om volledig te profiteren van de WKR. Hier zijn enkele stappen die DGA's kunnen nemen:

Gedetailleerde registratie: Zorg voor een gedetailleerde registratie van alle vergoedingen en verstrekkingen die onder de WKR vallen. Dit helpt bij het bijhouden van de vrije ruimte en het vermijden van overschrijdingen die tot een naheffing kunnen leiden.

Periodieke controle: Voer regelmatig controles uit op de salarisadministratie om te zorgen dat alle WKR-gerelateerde uitgaven correct zijn geboekt. Dit voorkomt verrassingen aan het einde van het jaar.

Advies inwinnen: Overweeg om een fiscalist of salarisadministrateur in te schakelen die gespecialiseerd is in de WKR. Zij kunnen helpen bij het optimaliseren van de vergoedingen en verstrekkingen en zorgen dat alles conform de laatste regelgeving verloopt.

Conclusie

De Werkkostenregeling biedt DGA's een waardevolle kans om diverse vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij te verstrekken, mits zij binnen de gestelde grenzen blijven. Door een nauwkeurige salarisadministratie en strategisch gebruik van de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen, kunnen DGA's optimaal profiteren van de WKR. Dit niet alleen verhoogt de financiële efficiëntie van hun bedrijf, maar zorgt ook voor een transparante en compliant bedrijfsvoering. Voor DGA's is het dan ook essentieel om zich goed te verdiepen in de WKR en, indien nodig, deskundig advies in te winnen om de fiscale voordelen maximaal te benutten. Wil jij ook een foutloze salarisadministratie? Kijk dan bij SimpeleLoonstrook die speciale salarisadministratie voor DGA's aanbiedt.