Verbetering van processen met ISO normen

Verbetering van processen met ISO normen

Met het vastleggen van processen en procedures heb je de eerste stap voor een ISO certificaat gezet. Vervolgens is een belangrijk onderdeel van de normen het verbeterproces en de consistentie in het proces. Hiermee wordt geborgd dat klanten en andere afnemers steeds eenzelfde product of dienst kunnen verwachten. Binnen de processen en procedures worden ook meetbare tussenstappen en einddoelen geformuleerd, zodat resultaten gemeten kunnen worden. Medewerkers dienen te worden getraind in de processen, zodat ze deze volgen gedurende de werkzaamheden. Periodiek wordt gerapporteerd op de tussenstappen en einddoelen.

Doelen en voordelen

In diverse bedrijfstakken is het noodzakelijk ISO-gecertificeerd te zijn, omdat dat een vereiste is om überhaupt zaken te kunnen of mogen doen. Verder geeft het houvast in hoe efficiënt een bedrijf werkt, dat er zo min mogelijk dubbelingen in het proces zitten, dat er geen verspilling is en dergelijke. Uiteindelijk zal dit zijn invoed hebben op de winstgevendheid van een bedrijf.

Een ander belangrijk aspect zit op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit. In de ISO-normen wordt vastgelegd aan welke eisen een product of dienst moet voldoen, passend bij de verwachtingen of eisen die klanten eraan stellen. Door feedback van klanten te integreren in het proces, bijvoorbeeld door het proces van klantenservice hierin op te nemen, kan systematisch de kwaliteit worden gemonitord en verbeterplannen worden geïnitieerd. ISO is altijd gericht op continue verbetering.

ISO-normen zijn vaak gekoppeld aan wet- en regelgeving. Dus heb je voor jouw branche geldende ISO-certificaten, dan geeft dat garantie dat het bedrijf aan wettelijke vereisten voldoet.

Is je bedrijf ISO-gecertificeerd, dan heeft dat positief effect op de reputatie van het bedrijf. Het vergroot de geloofwaardigheid en vertrouwen in het bedrijf. Je kunt de certificaten inzetten om je te onderscheiden van concurrenten.

Wanneer ISO-certificering overwegen?

Door processen te standaardiseren en continu bezig te zijn met verbetering, waarbij je voldoet aan internationaal erkende normen, vergroot dit vertrouwen. Met de benodigde ISO-certificaten, van belang voor jouw branche, geef je aan dat je veel waarde hecht aan klanttevredenheid, kwaliteitsverbetering, risicobeheersing van processen en de manier waarop tegenslagen kunnen worden opgevangen in je bedrijf. Kijk vooral ook naar je concurrenten en wat is gebruikelijk in jouw markt.

De meest voorkomende ISO-certificeringen zijn ISO 9001 en ISO 14001. De bedrijfsadviseurs voor het MKB, die hierin gespecialiseerd zijn van PKM, hebben een praktische systematiek ontwikkeld om je bedrijf snel klaarte stomen voor de certificering.